THEMA'S EN OBJECTIEVEN

Drie thema’s komen aan bod:

  • milieubeleid en gezondheid:luchtkwaliteit en leefomgeveing,
  • mobiliteit: soepelheid van de verplaatsingsmodus gepaard met autonomie,
  • Europa: inachtname van de fiets inzake verplaatsingspolitiek.

Milieubeleid en gezondheid

Dynamobile beschouwt de fiets als aanvulling op het openbaar vervoer. De fiets is een alternatief om de toenemende auto-verkeersdrukte te counteren. Zo maken we het verkeer veiliger. Het huidige verkeer is oorzaak van luchtvervuiling, broeikaseffect en verspilling van energie, met rampzalige gevolgen. Het aantal verkeersslachtoffers is te groot. De permanente stress, lawaai, de plaatsveroverende auto - vooral in de stad - doen de levenskwaliteit geen goed. De overlast is bekend en moet bestreden worden in alle landen. Dynamobile pleit voor het gebruik van de fiets als dagelijks verplaatsingsmiddel, niet alleen voor ontspanning. zo mogelijk moet de fiets verkozen worden boven de auto, omdat het de gezondheid van de fietser beschermt, hem fit houdt en de stress afremt, de collectieve gezondheid bevorderd vermits er geen luchtvervuiling bij te pas komt.

Top

Mobiliteit

Dynamobile ijvert voor:

  • een plaatsherverdeling op openbare wegen tussen alle gebruikers, met meer respect voor fietsers, die trouwens veel minder plaats innemen;
  • oplossingen die goedkoper uitvallen dan de auto (zowel voor de openbare begroting als die voor de gezinnen), en bovendien een betere gezondheid in de hand werken;
  • een vlottere mobiliteit die alle leden van het gezin in staat stelt zich autonoom te verplaatsen. In deze optiek blijft de fiets onklopbaar: eenvoudig, goedkoop, vernuftig;
  • onmisbaar voor de dagelijkse verplaatsingen, zowel voor volwassenen als kinderen. Op de fiets naar school betekent minder autolast aan de schoolpoort, en ontlast de ouders van hun taxi-karwei voor de kinderen;
  • méér begrip vanwege openbaar vervoersmaatschappijen voor de complementariteit tussen fiets en openbaar vervoer, in het bijzonder de trein. Dynamobile pleit voor betere dienstverleningen op nationale en internationale lijnen voor reizigers met hun fiets.

De fiets moet kunnen gebruikt worden, zowel dagelijks als tijdens de vakanties. Vakanties hoeven niet gelijkgesteld te worden met files liefst ver weg van huis, maar als vermaak, als ontdekkingskans. Op de fiets voelt men alles anders aan, men ziet en ontdekt het onzichtbare (wat bij de auto zeker niet het geval is.)

Dynamobile verwacht van de overheden meer doordachte investeringen op het gebied van mobiliteit, liever dan massale uitgaven voor grootschalige wegenwerken.

  • Bij investeringen moet rekening gehouden worden met de behoefte van de fietser op het gebied van verbindingen, veiligheid en tijdbesparing;
  • De spoorwegen hebben ook een streekgebonden funtie. Hij dient zoveel mogelijk regio's te verbinden en ook een goeie service verlening aanbieden voor het vervoer en de parkeerplaatsen voor fietsen. Hij vervult een rol van openbare dienst die niet mag verwaarloosd worden. Het grootst mogelijk belang moet gehecht worden aan intermodaliteit. Bewegwijzerde fietsroutes worden hoog geprezen door fietsers omdat het veiligere en aangenamere routes zijn, met minder hoogteverschillen, los van het drukke verkeer, zoals de Vlaanderen fietsroutes en het RAVel netwerk in Wallonië. Om het fietsgebruik aan te moedigen, komt het erop aan de weg naar school of naar vrijetijdscentra veiliger te maken.

Top

Europa

De herontdekking van de fiets is overal merkbaar. Het kan bijdragen tot het leggen en verstevigen van banden tussen verenigingen van de Europese landen. Dynamobile vindt het noodzakelijk om een gemeenschappelijk beleid te voeren rond luchtvervuilingscontrole en promotie van (zachte???) (m.a.w niet luchtvervuilende) verplaatsingsmiddelen op Europees niveau: Europa wordt immers geplaagd door luchtverontreiniging en mobiliteitsproblemen. Europa moet meer aandacht besteden aan zijn burgers en niet alleen economische belangen dienen. De Europese Unie moet verder streven naar méér levenskwalieit en ontwikkelingsprogramma's opstarten die de mobiliteit van alle burgers ten goede komt. Concreto: men moet het spoorwegennet verder uitbouwen, samen met de lijnbussen; er moet een einde komen aan de ongebreidelde groei van het wegverkeer. Het vervoer van fietsers stelt momenteel problemen, zeker op internationale treinen. Opvallend hierbij is de houding van de twee spoorwegmaatschappijen (NMBS en SNCF). Ondanks het principe van vrij verkeer van personen en goederen in de Europese Unie, schakelen zij hoge snelheidstreinen in - de Thalys. Op deze trein mogen enkel gedemonteerde fietsen vervoerd worden. Verder test Dynamobile aangelegde en voorgestelde Europese fietsroutes uit.

Top